Propozycje klas w roku szkolnym 2013/2014

 Oddział A    Klasa matematyczno-fizyczno-geograficzna
z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki geografii.

Po pierwszej klasie istnieje możliwość zmiany profilu kształcenia.


 Oddział B    Klasa humanistyczna
z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego
i geografii.

 Po pierwszej klasie istnieje możliwość zmiany profilu kształcenia.


Oddział C     Klasa biologiczno-chemiczna
z rozszerzonym programem nauczania  
biologii   i chemii

Po pierwszej klasie istnieje możliwość zmiany profilu kształcenia.

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA