Ranking najlepszych szkół średnich wg „Perspektyw” 2022

Jak co roku na początku stycznia opublikowany został ranking szkół średnich „Perspektyw”. Miło nam poinformować, że obie nasze szkoły – zarówno II Liceum, jak i Technikum Informatyczne nie tylko utrzymały swoją wysoką pozycję wśród najlepszych szkół w regionie, ale jeszcze ją umocniły.

II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju znalazło się na 30. miejscu wśród najlepszych szkół w województwie małopolskim i jest to najlepszy wynik wśród liceów w Rabce. Przełożyło się to na przyznanie szkole znaku jakości „Srebrnej Tarczy Perspektyw”

Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju (czyli Technikum dla Młodzieży w Zespole Szkół), znalazło się na 9. miejscu wśród najlepszych szkół technicznych w województwie małopolskim. Wynik ten dał szkole prestiżowe odznaczenie – „Złotą Tarczę Perspektyw”.

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, rankingowane szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Nie jest to pierwszy tego typu sukces naszych szkół, tym bardziej dziękujemy wszystkim jego autorom – zdolnej młodzieży i zaangażowanym nauczycielom!


Więcej informacji pod adresami:

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings