Ranking techników


Notice: Undefined variable: blog_info_atts in /wp-content/themes/kingster/content/content-single-title.php on line 36

    Nasze Technikum Informatyczne zajęło VIII miejsce w Małopolsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011 roku przygotowanym przez “Perspektywy” i “Rzeczpospolitą”. Gratulacje i podziękowania szkoła otrzymała m. in. od Wojewody Małopolski Stanisława Kracika.