Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Link do logowania dla uczniów:

malopolska.edu.com/kandydat

Do pobrania regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Pobierz regulamin-rekrutacji-rok-szkolny-2021

Kilka najważniejszych informacji:

Kandydaci kończący szkołę podstawową rejestrują się samodzielnie na stronie  https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
1. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
2. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Do tych dokumentów należy dołączyć:
1) 2 fotografie,
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik informatyk

 

Szczegółowe warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju zawarte są w regulaminie rekrutacji:

Pobierz regulamin-rekrutacji-rok-szkolny-2021