Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Jakie są obowiązki sprzedającego względem nabywcy?

Co to jest rękojmia?

Jakie są warunki rękojmi?

Co to jest gwarancja?

Jak składać reklamację?

Gdzie szukać pomocy, jeśli prawo konsumenta nie jest respektowane?

    Na te i inne pytania uczniowie klas III mogli uzyskać odpowiedź na spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Panią mgr Ewą Barczuk-Kałat. Spotkania odbyły się w dniach 28 – 29 III w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości.