Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem

   14.03.2008r. odbyło się kolejne  spotkanie przygotowujące uczniów II Liceum Ogólnokształcącego do uroczystości nadania imienia i przybliżające postać Patrona – ks. prof. Józefa Tischnera.
   Naszym gościem był pan Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, dziennikarz, a przede wszystkim znawca życia i twórczości ks. Tischnera. Wojciech Bonowicz  jest autorem książki biograficznej Tischner, opracował także Myśli wyszukane ks. Józefa Tischnera  oraz zbiór jego rozważań religijnych Miłość nas rozumie.

   14.03.2008r. odbyło się kolejne  spotkanie przygotowujące uczniów II Liceum Ogólnokształcącego do uroczystości nadania imienia i przybliżające postać Patrona – ks. prof. Józefa Tischnera.
   Naszym gościem był pan Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, dziennikarz, a przede wszystkim znawca życia i twórczości ks. Tischnera. Wojciech Bonowicz  jest autorem książki biograficznej Tischner, opracował także Myśli wyszukane ks. Józefa Tischnera oraz zbiór jego rozważań religijnych Miłość nas rozumie.
   W swoim wystąpieniu przedstawił ks. Tischnera jako człowieka gór, tego, który pomaga innym piąć się w górę oraz człowieka Solidarności. Księdzu Tischnerowi zawsze bardzo bliskie było Podhale, cenił górali za ich poczucie godności, góry były dla niego symbolem "wychodzenia ponad", dążenia do czegoś, co zawsze powinno być związane z dobrem drugiego człowieka. Mimo doświadczenia wojny i totalitaryzmu ks. Tischner głosił optymistyczną wizję człowieka: Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić. 
   Ksiądz-filozof był bliski zwykłym ludziom, umiał ich zaakceptować ze wszystkimi brakami, nie dzielił  na lepszych i gorszych. Miał wspaniałe poczucie humoru, o czym świadczą liczne anegdoty, które przypomniał  pan Bonowicz, kończąc swoje wystąpienie.
   Spotkania zakończyło się hucznymi brawami, a chętni mogli poprosić autora o pamiątkową dedykację .