Staże zawodowe w Technikum Informatycznym

W okresie wakacyjnym realizowane były staże zawodowe dla grupy 12 uczniów klas II i III Technikum Informatycznego. Staże realizowane były w firmie informatycznej DTP Soft w Rabce-Zdroju. Przyszli informatycy zapoznali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w branży IT, w szczególności w obszarze dystrybucji oprogramowania oraz tworzenia aplikacji.

Staże odbyły się w ramach projektu pn. „Rozwój centrum Kompetencji zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza  i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego