Sukces Anny Słońskiej na 43. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

    Anna Słońska, uczennica klasy IIc,  znalazła się w gronie siedmiu zwycięzców małopolskich zawodów okręgowych 43. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tzn.  pomyślnie zdała egzaminy pisemny i ustny.
Przejście do etapu finałowego zależy od decyzji Komitetu Głównego Olimpiady, który porównuje wyniki zawodników z całej Polski i na tej podstawie wydaje ostateczny werdykt.
Gratulujemy sukcesu!