Umowy stypendialne podpisane

    Dwie uczennice II LO w Rabce-Zdroju z klas biologiczno-chemicznych – Anna Świerk /1c/ i Joanna Rypel /2c/ otrzymały roczne stypendium  w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

    Program stypendialny to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych to indywidualne, finansowe  wsparcie ucznia w wysokości 6000 złotych. Stypendium powinno zostać w całości przeznaczone na realizację celów edukacyjnych wymienionych w Indywidualnym Planie Rozwoju ucznia, związanych z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności. Opiekunem dydaktycznym uczennic jest mgr Jacek Sobczyk.