Wielkanoc

    "Panie Jezu, nie upadaj pod ciężarem grzechów naszych czasów"
    Zaszczyt przygotowania akademii z okazji świąt tak bardzo dla nas ważnych, przypadł w tym roku klasie IIa. Uczniowie jednak z powierzonego im zadania wywiązali się bardzo dobrze.
Apel był zestawieniem procesu Chrystusa z bezpodstawnymi współczesnymi oskarżeniami, zakazami, które zostały przez kościół nałożone na ludzi. Poruszono tu  bardzo istotne problemy współczesnego świata, takie jak: antykoncepcja, aborcja, In vitro i eutanazja. Jak widać, ludzie cały czas są słabi i popełniają grzechy, które w różny sposób próbują sobie usprawiedliwić, obciążając winą innych, a  krzyż Chrystusa staje się przez to cięższy. Rozstrzygnijmy to jednak sami w swoich sercach.