Współpraca z Zakładem Fizyki UR w Krakowie

14 września maturzyści z klasy o profilu mat-fiz  wykonywali doświadczenia fizyczne pod nadzorem pracownika Zakładu Fizyki UR w Krakowie,  pana  dr. Piotra Janasa. Zajęcia te – pierwsze dla uczniów klasy 3A – są kontynuacją współpracy z poprzednich lat, w ramach której młodzież II LO korzysta z przyrządów i instrukcji dla studentów. Tym razem zajęcia odbyły się na terenie szkoły, gdyż prowadzący przywiózł ze sobą zestawy ćwiczeniowe. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pomiarami przy użyciu noniusza, ćwiczyć umiejętność korzystania z instrukcji, wykonywać doświadczenia z użyciem, m.in. piknometru i wagi Mohra, analizować wpływ różnych czynników na otrzymane wyniki. Na następne zajęcia – już za tydzień – jedziemy na pracownię studencką  ZF UR w Krakowie.