Wycieczka do Łopusznej

     12 stycznia zorganizowaliśmy wycieczkę do Łopusznej, w której wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką nauczycieli. Pobyt w miejscowości, z którą tak bardzo związany był ks, prof.Józef Tischner, rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na Jego grobie. Patrząc na surowy granit, kryjący prochy księdza, a także na otaczające cmentarz góry można było przywołać Jego słowa: Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością do domu. Tu człowiek rozpoznaje główne tajemnice rzeczy […] cieszy się i cierpi, stąd odchodzi na wieczny spoczynek.