Wykład o geoturystyce dla geografów

5 kwietnia uczniowie realizujący geografię na poziomie rozszerzonym wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Marka Doktora kierownika Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH oraz wykładowcy PPWSZ w Nowym Targu, którego tematem była Geoturystyka na świecie i w Polsce. Po wykładzie uczniowie II LO przedstawili wyniki swoich badań prowadzonych w ramach XLII Olimpiady Geograficznej.
Aleksandra Figura z klasy IIA przedstawiła projekt pieszej wycieczki ukazującej ślady społeczności żydowskiej w krajobrazie kulturowym Rabki-Zdrój.
Michał Nowak z klasy IIIA omówił znaczenie i wpływ Łososiny na kształtowanie się przestrzeni osadniczej w miejscowości Dobra.