XLI Olimpiada Biologiczna

    Decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Krakowie do zawodów  II stopnia  XLI Olimpiady Biologicznej,  które  odbędą się 21 stycznia 2011 roku w Krakowie zostały zakwalifikowane:

Joanna Rypel /IIc/ – praca badawcza: „Ocena skażenia powietrza dwutlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze Jordanowa”,

Daria Szeliga  /IIIc/ – praca badawcza: „Ocena antropopresji na środowisko przyrodnicze Rabki na podstawie obserwacji mchów”,

Karolina Uchacz /IIIc/ – praca badawcza: „Ocena biologiczna stopnia  jakości  wód  rzeki Poniczanki  w Rabce-Zdroju”,

Aleksandra Zając /IIIc/ – praca badawcza: „Ocena wpływu zasolenia podłoża na kiełkowanie rumianku pospolitego Matricaria chamomilla i lucerny siewnej Medicago sativa”.


Nauczyciel prowadzący: mgr Jacek Sobczyk