XLVI Olimpiada Biologiczna

logomale_ob8 października 2016 roku w II LO w Rabce-Zdroju odbyły się zawody szkolne XLVI Olimpiady Biologicznej, w którym wzięły udział dwie uczennice klasy 2c o profilu biologiczno-chemicznym, Anna Sarka i Agnieszka Jugowicz.
Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie z dnia 31 października 2016 roku do zawodów okręgowych XLVI Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 21 stycznia 2017 roku w Krakowie wstępną kwalifikację uzyskała Agnieszka Jugowicz. Agnieszka zaprezentuje pracę badawczą pod tytułem „Ocena skażenia powietrza ditlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze południowej części Rabki-Zdroju”.