XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

     Wyniki etapu podstawowego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 9 stycznia 2012 roku:

1. miejsce   Joanna Rypel /klasa 2c/  –  41 punktów

2. miejsce  Justyna Kubińska /klasa 1c/– 39 punktów

                     Joanna Wiergowska /klasa 1c/ – 39 punktów

                                                3.  miejsce  Aleksandra Zając /klasa 3c/ – 38 punktów

    Zgodnie z regulaminem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej do etapu wojewódzkiego /80% i więcej poprawnych odpowiedzi/ – Kraków 21.04.2011 roku – kwalifikuje się: Joanna Rypel 41p/50