Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

    Na szczęście nie sprawdziły się przewidywania I t, iż wakacji nie będzie. Mimo że poinformowały o tym same „Wiadomości” w osobie prezentera Krzysztofa Wodziaka, jak co roku świadectwa jednak odebrano i wyruszono w świat – odpoczywać przez dwa wspaniałe, długie miesiące. Szkołę pożegnano  w dobrym  humorze –zasługa to niewątpliwie dużej ilości świadectw z czerwonym paskiem i  listów gratulacyjnych rozdanych uczniom i ich rodzicom, a także komicznego w treści i formule filmiku nakręconego na podstawie pomysłu i scenariusza  Tomasza Nowaka i Jakuba Kalbarczyka przez I klasę technikum.
    Pogodnych wakacji!