2019

Rok

Ten rok szkolny jest dla nas szczególny. Poza wybudowaną nową salą gimnastyczną, na której nasi uczniowie odbywają już od początku 2019 roku lekcje wychowania fizycznego, udało się tez zmodernizować część pracowni. Dwie klasopracownie otrzymały więc mobilny oraz stacjonarny sprzęt wideokonferencyjny z urządzeniami do transmisji danych. Uzupełniono też wyposażenie sal lekcyjnych. Ponadto dotychczasową salę gimnastyczną zaplanowano przekształcić...
Jak co roku miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Kryteriami oceny są: wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (25% oceny), wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym (45% oceny) oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (30% oceny). Miło nam poinformować, że w tegorocznym rankingu zarówno II Liceum, jak i Technikum...
1 8 9 10

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Rekrutacja

Archiwum