51 Olimpiada Biologiczna

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie do zawodów okręgowych 51 Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 22 stycznia 2022 roku w Krakowie, zakwalifikowała się  Aleksandra Bochnak /3C/.  

Aleksandra Bochnak wykona pracę badawczą pod tytułem „Ocena skażenia powietrza ditlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze Raby Wyżnej”.