Agnieszka Kopeć finalistką zawodów centralnych 48. Olimpiady Biologicznej

W dniach 12-14  kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia 48.  Olimpiady Biologicznej. W etapie centralnym startowało 84  uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 3d – Agnieszka Kopeć, która uzyskała tytuł finalistki. Agnieszka Kopeć w zawodach centralnych OB przedstawiła pracę badawczą pod tytułem „Ocena antropopresji na środowisko przyrodnicze Naprawy na podstawie obserwacji mchów”.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Agnieszka Kopeć zostaje zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii  i otrzymuje 100% z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tytuł finalisty zawodów centralnych jest także równoznaczny z otrzymaniem maksymalnego wyniku kwalifikacji z biologii na wszystkie studia i otwiera drzwi na większość uczelni w Polsce (gdzie uwzględniany jest wynik maturalny z biologii), w tym Uniwersytet Jagielloński.