Zajęcia z biologii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło do projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej  w obszarze BIOLOGIA. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarze biologia, wykorzystując interaktywną współpracę pomiędzy II LO w Rabce-Zdroju a uczelniami z województwa małopolskiego. Realizacja projektu odbywa się poprzez zajęcia z biologii on-line i na uczelni prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a także, dla wybranych uczniów, w ramach weekendowych jesiennych i wiosennych warsztatów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. Zajęcia z biologii prowadzone w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej mają głównie charakter laboratoryjny, to wykonywanie doświadczeń, np. wykrywanie DNA, elektroforeza, badanie antocyjanów, ekstrakcja barwników fotosyntetycznych i ich chromatografia, obserwacje, a także sekcje, np. ryby czy też serca świni, wykonywanie rozmazów krwi i ich barwienie.