Dialog polsko- litewski w cieniu Holocaustu

          W połowie października z inicjatywy Muzeum Żydów Polskich „Polin” oraz francuskiego stowarzyszenia „Memorial de la Shoah” nauczyciele z Polski i Litwy mieli okazję spotkać się w Wilnie na kilkudniowym seminarium poświęconym Holocaustowi.                                                               
          Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w wykładach, wyjazdach, warsztatach poświęconych historii oraz metodyce nauczania przedmiotu, a także poznawała ukochane miasto wielu polskich pisarzy – Wilno.