Klasa 4 mat-fiz-geo w Pieninach

27 października 2022 roku uczniowie klasy 4a brali udział w wycieczce krajoznawczo-turystycznej w Pieniny, której celem było poznanie środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Pienin.

Najważniejsze zagadnienia realizowane w czasie zajęć to:
1. Budowa geologiczna i rzeźba Wewnętrznych Karpat Zachodnich na przykładzie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Pienińskiego Pasa Skałkowego.
2. Geneza i funkcje torfowisk wysokich znajdujących się w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej na przykładzie torfowiska „Bór na Czerwonem”.
3. Procesy wulkaniczne i tektoniczne w obrębie Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego na przykładzie gór: Wdżar, Bryjarka i Jarmuta.
4. Działanie elektrowni szczytowo-pompowej w Niedzicy.
5. Geneza i rzeźba Pienin i Małych Pienin.
6. Obiekty dziedzictwa kulturowego na zwiedzanym obszarze.

W czasie wycieczki uczestnicy zwiedzili także: Łopuszną (cmentarz z grobem patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera), Dębno Podhalańskie, Wąwóz Szopczański, Szczawnicę i Wąwóz Homole.

Zobacz zdjęcia