Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Podhala i Pomorza Gdańskiego

  W dniach 7 – 12 września 2008 roku uczniowie klasy III a wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni brali udział w  realizacji IV etapu projektu edukacyjnego "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Podhala i Pomorza Gdańskiego".
   Celem zajęć było poznanie środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na obszarze: Beskidu Niskiego i Tatr.
Zajęcia terenowe prowadzone były przez uczniów, nauczycieli II LO oraz przez przewodników.

   W dniach 7 – 12 września 2008 roku uczniowie klasy III a wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni brali udział w  realizacji IV etapu projektu edukacyjnego "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Podhala i Pomorza Gdańskiego". 
Celem zajęć było poznanie środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na obszarze: Beskidu Niskiego i Tatr.
Zajęcia terenowe prowadzone były przez uczniów, nauczycieli II LO oraz przez przewodników.
Najważniejsze zagadnienia realizowane w czasie zajęć to:

1. Budowa geologiczna i rzeźba Beskidu Niskiego i Tatr.
2. Piętrowość roślinności w górach.
3. Ochrona przyrody (Magurski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy),
4. Dziedzictwo kulturowe Pogórzan i Łemków.
5. Wydarzenia historyczne ( Bitwa Gorlicka, Akcja "Wisła" )

Poznaliśmy m.in.:

– Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku i znajdujący się na liście obiektów UNESCO kościół w Sękowej z 1520 roku,
– nekropolie z czasów I wojny światowej znajdujące się w Gorlicach,  w Dolinie Sękówki i w Pasmie Magury Małastowskiej,
– cerkwie greckokatolickie w: Bartnem (1842 r. – obecnie Muzeum sztuki cerkiewnej),
Kwiatoniu (1700 r.), Przysłupie.
– cerkiew prawosławną w Bartnem.
– Rezerwat "Kornuty",
– rzeźbę polodowcową Hali Gąsienicowej,
– rzeźbę krasową rejonu Giewontu i Czerwonych Wierchów  .

Realizacje wszystkich etapów tego projektu wspierała finansowo Fundacja MAGIS.

Interschool exchange project

  Between 7th and 12th September 2008 students from 3rd class along with their friends from Liceum The Jesuit in Gdynia took part in realization of IV stage of interschool exchange project: "The natural and cultural heritage of Podhale and Pomorze Gdańskie". The main purpose of the exchange was recognition of the natural surroundings and cultural heritage in the area: Beskid Niski and Tatra Mountains.
In this regional lesson took part students, teachers from Liceum II and guides.

The most important issues which we realized during the exchange were:
1.    Geografical construction and sculpture of Beskid Niski and the Tatra Mountains.
2.    Vegetation in the mountains.
3.    Protection of nature: National Parks eg. Tatrzański National Park.
4.    Historical events eg. Gorlicka Batlle and Action "Wisła".
5.    The cultural heritage of Pogórzanie and Łemkowie.
We sightsaw:
·    Church in Sękowa (1520), it belongs to UNESCO complex.
·    Museum in Sękowa.
·    Graveyards from Word War II eg. In Gorlice.
Fundation "Magis" supported financial realization of all stages of the exchange project.