Wywiadówka dla rodziców uczniów Zespołu Szkół

   Wywiadówka dla rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego odbędzie się w czwartek 25 września o godz. 16.00. Po  po informacjach ogólnych na sali gimnastycznej nastąpi spotkanie z wychowawcami w klasach.