Dzień Zaduszny

   W Dzień Zaduszny IV klasa naszego technikum w subtelnym wspomnieniu przypomniała nieodżałowane sylwetki sławnych osobistości, które w ostatnich latach odeszły, tworząc niewypełnialną lukę w świecie kultury, nauki i sportu.
    I tak przykry bilans przypomina, że rok 2009 był czasem odejścia i wielu gwiazd, i wielu twórców, których wkład w rozwój cywilizacyjny świata był niebagatelny, choć może nie tak spektakularny. Wspominani to m. in. Marek Edelman, Michael Jackson, Leszek Kołakowski, Barbara Skarga, Kamila Skolimowska, Zbigniew Zapasiewicz.
Pamiętajmy o nich.