Finał konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap regionalny

Rekordowa liczba 77 uczniów z 41 małopolskich szkół wzięła udział w tegorocznej edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który zorganizowano 12 grudnia  br. w Krakowie. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Małopolski, przygotowując się do niego podczas zajęć „Kultura bezpieczeństwa”, prowadzonych w szkołach wspólnie z nauczycielami i inspektorami pracy.

Konkurs „Poznaj swoje prawa pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy złożony jest z trzech etapów. Pierwszy szkoły przeprowadzają samodzielnie wśród chętnych uczniów. Z każdej szkoły dwóch zwycięzców reprezentuje szkołę na etapie regionalnym, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy. W tegorocznej edycji konkursu wystartowała bardzo duża liczba osób – 77 uczniów z 41 małopolskich szkół.
Etap regionalny Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował 12 grudnia 2019 r. w sali InterHouse Hotel w Krakowie. Uczestnicy mieli do rozwiązania test złożony z 35 pytań z zakresu prawa pracy i BHP. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa – pracownicy sekcji promocji i prewencji OIP w Krakowie.

Młodzież wykazała się bardzo dużym poziomem wiedzy i orientacji w tematach związanych z prawem pracy, o czym świadczy wysoka liczba punktów uzyskanych w teście. Największą liczbę 33 punktów uzyskała eq aeuqo z 2 uczennicami ze szkół z Wadowic i Limanowej nasza uczennica Aleksandra Pędzimąż z klasy IIA. Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani mgr inż. Izabela Zachara.

Uczennica będzie reprezentować Małopolskę w Warszawie na centralnym etapie konkursu. Wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki OIP w Krakowie. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczył nadinspektor Artur Samek kierownik sekcji prewencji i promocji OIP w Krakowie wraz z pracownikami. Zestawy nagród przygotowano również dla nauczycieli – opiekunów laureatów.