Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Decyzją Komitetu Głównego L edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do etapu okręgowego zakwalifikowano pracę pt. „Znaczenie wyobraźni religijnej w cyklu powieściowym C.S. Lewisa »Opowieści z Narnii«” Lidii Latawiec z klasy I b. Zawody II stopnia (część pisemna) odbędą się 8 lutego w Krakowie. Gratulujemy!