Góra Grosza

      Nasza szkoła bierze udział w akcji Góra Grosza. Zbiórka monet trwa od 01.11.2022 – 28.02.2023.
      Organizator akcji Towarzystwo Nasz Dom za zebrane pieniądze organizuje pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.
      Prosimy, aby każda klasa zbierała pieniążki na ten cel do własnej skarbonki. Po zakończeniu akcji każda klasa zlicza zebrane pieniądze i klasa, która zbierze największą kwotę wygrywa niepytajki.