Informacja dla kandydatów do szkoły

   Od poniedziałku  26.05.2008r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 można składać podania do wybranego typu szkoły.

   Podanie można pobrać ze strony internetowej szkoły – link rekrutacja elektroniczna lub strony www.e-omikron.pl, gdzie znajduje się również pełna oferta szkoły dotycząca kształcenia.
   Poprawnie wypełnione i podpisane przez prawnego opiekuna podanie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacja trwa do 12.06.2008r. do godz.15.00.