Informacja o możliwości udostępnienia sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli

W związku z obowiązkiem realizacji zajęć szkolnych w formie zajęć zdalnych i wiążącą się z tym potrzebą posiadania sprzętu komputerowego zarówno przez uczniów jak i nauczycieli informujemy o możliwości udostępnienia sprzętu komputerowego przez Szkołę. Wypożyczający przejmuje odpowiedzialność za udostępniony sprzęt i ma obowiązek bezzwłocznego zwrócenia go w takim stanie w jakim został udostępniony niezwłocznie po zakończeniu realizacji nauki zdalnej.

Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą telefoniczną: Waldemar Węglarz tel. 691 540 510 lub mailem: lo2r@wp.pl