Informacja o realizacji zdalnego nauczania w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju wprowadza w okresie od 25 marca 2020r. do 8 kwietnia 2020r. realizację zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz sposób komunikacji nauczycieli z uczniami oraz rodzicami.

Do pobrania