Klasa 1A w Muzeum Geologicznym oraz na wystawie „Wszystko jest liczbą”

    11 stycznia 2013 roku klasa 1A matematyczno-fizyczno-geograficzna, wzięła udział w zajęciach w Muzeum Geologicznym ING PAN. Tematem zajęć była „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”.
Podczas zajęć omówione zostały zgodnie z chronologią okresów geologicznych najważniejsze skały występujące w obszarze krakowskim, warunki powstania tych skał, charakterystyczne dla danego okresu procesy geologiczne, najważniejsze skamieniałości występujące w skałach tego terenu oraz struktury powstałe w wyniku kolejnych ruchów tektonicznych i rozwój rzeźby.
Druga część wycieczki obejmowała zwiedzenie interaktywnej wystawy w Muzeum UJ „Wszystko jest liczbą”, na której uczniowie mogli  zgłębiać wybrane zagadnienia matematyczne poprzez samodzielne eksperymenty i zabawę. Na koniec wszyscy udali się do kina na seans „Hobbit: Niezwykła podróż”.

Zobacz zdjęcia