Konkurs fotograficzny „Organizm w swoim środowisku”

Regulamin
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.
2. Uczestnikami  konkursu  fotograficznego  mogą  być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.
3. Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić  od  jednego do pięciu zdjęć o tematyce przyrodniczej. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty lub zwierzęta, z wyjątkiem człowieka/ w ich naturalnym środowisku bytowania i ma być wykonane na terenie Polski.