Konkurs wiedzy o prawie pracy

W związku z udziałem naszej szkoły w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” ogłaszamy konkurs wiedzy o prawie pracy.

Szkolny etap konkursu polega na przeprowadzeniu testu pisemnego i wyłonieniu dwóch uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę na etapie regionalnym. Jeżeli wyniki testu nie pozwolą na wyłonienie dwóch zwycięzców (jednakowe wyniki uzyska więcej niż 2 uczestników), wtedy zostanie zorganizowana dogrywka w formie testu pisemnego.

Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu szkolnego jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP. Test składa się z 25 pytań.

Etap szkolny jest przeprowadzany do dnia 25 listopada. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie czekają przygotowane arkusze. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu udziela odpowiedzi pani Izabela Zachara.