Krakowskie zajęcia edukacyjne klasy 3 A

26 września uczniowie klasy III A o profilu matematyczno-fizycznym mieli okazję wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach współpracy naszego II LO z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Dzięki uprzejmości dra Piotra Janasa oraz pod jego czujnym okiem w Instytucie Chemii i Fizyki UR młodzież mogła skorzystać z wyposażenia uczelnianej pracowni i przeprowadzić wiele ciekawych doświadczeń, takich jak obliczanie długości fali przy pomocy siatki dyfrakcyjnej, wyznaczanie ciepła właściwego lodu lub sprawdzanie sprawności przedmiotów grzewczych.

Następnym punktem programu tego ciekawego wyjazdu była wizyta w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema. Tam uczniowie mieli możliwość zobaczyć na własne oczy, jak działają w rzeczywistości najróżniejsze prawa fizyczne – od optycznych przez mechaniczne na hydrostatycznych skończywszy. Dzień pełen wrażeń zwieńczyły warsztaty „Trąbka kibica” o falach dźwiękowych.

Zobacz zdjęcia