Kurs pierwszej pomocy

Layout 1 W dniach 6 – 7 marca 2015 r. odbył się w szkole 16 godzinny kurs podstawowy pierwszej pomocy.
W zajęciach wzięło udział 30 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego.
Kurs składał się przede wszystkim z zajęć praktycznych a omówienia zagadnień stosowane były jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. Ćwiczenia odbywały się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo- oddechowa).
Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymują honorowane w Unii Europejskiej zaświadczenie z Certyfikatem Europejskiego  Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy w Paryżu.

Zobacz zdjęcia

Zajęcia prowadzili instruktorzy pierwszej pomocy z Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie.

Program kursu 16-godzinnego obejmował następujące zagadnienia:
1. Bezpieczeństwo miejsca wypadku
2. Ocena stanu poszkodowanego
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Postępowanie w przypadku braku oddechu.
5. Postępowanie w przypadku krwotoków.
6. Postępowanie w przypadku oparzeń.
7. Postępowanie w przypadku urazów kości i stawów.
8. Postępowanie w przypadku urazów klatki piersiowej i brzucha
9. Postępowanie przy zakrztuszeniu, omdleniu, epilepsji, ataku serca.
10. Zasady postępowania przy podejrzeniu urazów głowy i kręgosłupa.
11. Ewakuację poszkodowanych.

Layout 1
Layout 1
Layout 1
Layout 1