Wyniki konkursu matematycznego MAT

13 marca zostały ogłoszone wyniki konkursu matematycznego MAT, w konkursie wzięło udział 18 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki uzyskali:
1. Sławomir Olszowski klasa II A zdobył 204 punkty, co stanowi 92,41% punktów możliwych do zdobycia, zajął 2 miejsce w województwie, 31 miejsce w kraju ( na 447 startujących)
2. Tomasz Nawara klasa II C, 196 punktów, 87,5 % punktów możliwych do zdobycia, 5 miejsce w województwie małopolskim, 70 miejsce w kraju na 447 startujących.
3. Michał Nowak klasa II A, 180 punktów, 80,36% punktów możliwych do zdobycia, 9 miejsce w województwie, 113 w kraju.
Ponadto wyróżnili się:
Bartłomiej Olajossy klasa I C – 11 miejsce w województwie oraz Katarzyna Polańska klasa II C – 12 miejsce w województwie.
Gratulujemy!