Małopolska Chmura Edukacyjna

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” w obszarze przedmiotów: biologia, geografia, język angielski. Jest to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, który pozwoli naszym uczniom brać udział w zajęciach online prowadzonych przez pracowników krakowskich uczelni wyższych. To świetna okazja zebrania niezbędnych doświadczeń dla wszystkich przygotowujących się do pójścia na studia.