Matura 2008

   Informujemy, że w roku szkolnym 2007/2008 najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego uzyskali następujący uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego:

Poziom rozszerzony:
1.  Język angielski – KATARZYNA BUŁAWSKA  (99%) Jest to I miejsce w gminie, II w powiecie i województwie! Gratulujemy!
2.  Język polski – KATARZYNA BUŁAWSKA (94%) 
3.  Chemia – PAWEŁ MACIEJEWSKI (93%)
4.  Geografia – MAKSYMILIAN GAŁKA (90%)
5.  Matematyka – KATARZYNA JAROSZ (92%)

Poziom podstawowy – język angielski:

1.  TADEUSZ BEDNARCZYK – 100%
      KATARZYNA ŁABUZ – 100%
2.   IZABELA MARSZAŁEK – 98%
3.   KAMIL GOZDECKI – 96%
4.   IWONA WALASIK – 94%
5.   KATARZYNA JAROSZ – 92%
      ALINA JUGOWICZ – 92%
      SYLWIA SZAWERNOGA – 92%
      WITOLD ŻAK – 92%

Poziom podstawowy – język polski:

1.  KATARZYNA  ŁABUZ – (99%)
2.  TOMASZ DRABIK – (91%)