Nagroda Starosty

    W dniu 26 czerwca w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Nowotarskiego najlepszym uczniom w powiecie. Wśród nagrodzonych była uczennica klasy mat.-fiz.-geo. Beata Sularz. W minionym roku szkolnym otrzymała po raz kolejny świadectwo z wyróżnieniem ze średnią 5,27 oraz oceny celujące ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych. Zdobyła drugie miejsce w województwie na XIV Ogólnopolskim Konkursie MAT2013. Beata jest również stypendystką z matematyki dla najzdolniejszych uczniów w Małopolsce. Stypendium jest przyznawane ze środków unijnych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
Gratulujemy Beacie, przyszłorocznej maturzystce i życzymy dalszych sukcesów.

prof. Małgorzata Nawara