Opętanie czy choroba psychiczna?

    Dnia 18 października 2011 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja pod tytułem „Opętanie czy choroba psychiczna?”. Została ona poprowadzona przez dr. medycyny Marcina Waligórę, pracownika Collegium Medicum Instytutu Chorób Psychicznych. Celem wykładu było spojrzenie na proces opętania, a także nabycie umiejętności odróżnienia jej od psychotycznych zachowań chorego. Całość prezentacji miała charakter interaktywny. Wyraźnie został podkreślony aspekt moralny i etyczny problemu patogenezy, czyli mechanizmu powstawania choroby.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej oraz grona pedagogicznego dziękujemy panu doktorowi Marcinowi Waligórze za bardzo ciekawą prelekcję.


Paula Jędrzejowska (IIc)