Otwarcie nowej sali gimnastycznej

19 marca, czyli w Dniu Patrona naszej szkoły – ks. prof. Józefa Tischnera – odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. W ceremonii wzięło udział bardzo wielu zaproszonych gości, których na początku w krótkim przemówieniu powitała pani Dyrektor. Następnie odbyło się przecięcie wstęgi przez: Starostę Powiatu Nowotarskiego, Krzysztofa Fabera, posła na Sejm RP, Edwarda Siarkę, Dyrektor Delegatury w Nowym Targu, Bożenę Bryl oraz Dyrektor Zespołu Szkół, Irenę Jaworską. Salę poświęcił ksiądz proboszcz z parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju – Paweł Duźniak, który w dzień poprzedzający, 18 marca, odprawił uroczystą mszę świętą w intencji nowo otwartego obiektu sportowego. Przyznane zostały też specjalne wyróżnienia, tzw. „laury Tischnera”, które pani Dyrektor wręczyła wszystkim najmocniej zaangażowanym w projekt rozbudowy szkoły gościom.

W akademii wzięli udział także uczniowie: zaśpiewał szkolny chór, a młodzież z klas II A i II B najpierw zaprezentowała krótki przegląd dyscyplin sportowych, a później wykonała przygotowany wcześniej układ taneczny. Cieszymy się, że inwestycję udało się doprowadzić do końca, dzięki czemu nasi uczniowie mogą w komfortowych warunkach uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, bez których zaangażowania nie udałoby się zrealizować projektu!

Zdjęcia z uroczystości