Perspektywy 2023

II Liceum i Technikum Informatyczne z tarczami Perspektyw według najnowszego rankingu

Jak zwykle na początku roku, pismo Perspektywy opublikowało najnowszy ranking szkół średnich w Polsce. Wynika z niego, że zarówno II Liceum Ogólnokształcące, jak i Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera tradycyjnie już utrzymały swoją wysoką pozycję na liście, czego dowodem są przyznane nam srebrna oraz złota tarcza Perspektyw. Zespół Szkół w Rabce należy do najlepszych szkół w regionie.

II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju znalazło się na 43. miejscu wśród najlepszych liceów w województwie małopolskim, na 2. miejscu wśród liceów w powiecie nowotarskim i pewnie utrzymało tytuł najlepszego liceum w Rabce. Ten wynik przełożył się na srebrną tarczę Perspektyw.

Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju, znalazło się na 7. miejscu wśród najlepszych szkół technicznych w województwie małopolskim oraz na 1. miejscu w powiecie nowotarskim. Wynik ten dał szkole prestiżowe odznaczenie – złotą tarczę Perspektyw.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły rankingowane szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wielkie gratulacje należą się autorom tego sukcesu, a więc przede wszystkim naszej zdolnej młodzieży oraz zaangażowanym nauczycielom.
________________________________________
Więcej informacji pod adresami:
https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings
https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings