Podsumowanie akcji „Szlachetna Paczka”

    Co prawda grudzień już minął, ale warto przypomnieć przedświąteczną akcję charytatywną – „Szlachetną Paczkę”.
Trzeba docenić rolę, jaką odegrała w niej klasa IIa – to inicjatorzy oraz fundatorzy najwyższego datku – 665,22 zł, który został znacznie pomnożony przez klasę Ia (450 zł) oraz trzy uczennice z klasy IIc  (90 zł), a także nauczycieli oraz innych uczniów (dodatkowe 488,21 zł pochodziło ze zbiórki przeprowadzonej przez Samorząd Szkolny).
Dzięki nim pewna rodzina została wsparta kwotą wartości  1693,43 zł, wzbogaconą o różnorodne artykuły niezbędne w gospodarstwie domowym (zapełniły one aż kilkanaście paczek).
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i przede wszystkim tym, którzy włożyli trud w organizację tego szczytnego przedsięwzięcia, czyli Marcie HajdyleBeacie Pyce, Aleksandrze Musze, Annie Szczurek, Marii Zembal, byłemu uczniowi naszej szkoły Grzegorzowi Białoniowi, Mai Egert, Soni Przybyś, wychowawcy IIa prof. Stanisławowi Osice oraz rodzicom uczniów z klasy IIa: pp. Agnieszce i Rafałowi Hajdyłom oraz p. Marii Wróbel.