Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

   24 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, na którym przyznano stypendia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Stypendia otrzymało dwóch uczniów klasy matematyczno-fizyczno-geograficznejSławomir Olszowski /1a/ i Marek Wodecki /1a/, których opiekunem dydaktycznym została dr Anna Batko-Łazarska i dwie uczennice klasy biologiczno-chemicznejJustyna Śmiałek /3c/ i Edyta Mołocznik /3c/, których opiekunem dydaktycznym został mgr Jacek Sobczyk.

„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych to indywidualne, finansowe  wsparcie ucznia w wysokości 6000 złotych. Stypendium powinno zostać w całości przeznaczone na realizację celów edukacyjnych wymienionych w Indywidualnym Planie Rozwoju Ucznia.