Pożegnanie III klas

    27 kwietnia 2012 roku maturzyści odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, a niektórzy, za wysokie wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły, także nagrody książkowe. Po otrzymaniu tych dokumentów głos zabrali absolwenci, którzy dziękowali gronu pedagogicznemu za wszystkie lata nauki oraz bardzo dobre przygotowanie do matury.

Zobacz wszystkie zdjęcia