Spotkanie z Radcą Prawnym

25 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z Radcą Prawnym Panią Marzeną Migas. Celem spotkania było między innymi poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, poznanie organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, specyfiki procesu karnego i cywilnego z uwzględnieniem odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynu zabronionego oraz przybliżenie zawodu i ścieżki kształcenia Radcy Prawnego.

Podczas spotkania Pani Marzena Migas przybliżyła młodzieży prawa i obowiązki sędziego, adwokata, radcy prawnego i prokuratora. Zapoznała młodzież z zasadami porządku prawnego i sankcjami grożącymi za brak jego przestrzegania. Uczniowie dowiedzieli się także, gdzie mogą się zgłosić, aby uzyskać pomoc w obliczu problemów natury prawnej, ale też psychicznej.

W trakcie spotkania z Panią Radcą Prawnym młodzież miała możliwość odegrać scenki przypominające rozprawę sądową. Dzięki temu uczniowie poznali rolę składu sędziowskiego, świadków oraz mogli wczuć się w rolę oskarżonego.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marzenie Migas za przeprowadzenie zajęć praktycznych z uczniami naszej szkoły, poruszających tematykę prawną w sposób kreatywny i aktywizujący młodzież.