Studia na Wojskowej Akademii Technicznej

Dziękujemy serdecznie st. szer. pchor. Przemysławowi Roli, który w poniedziałek 25 kwietnia poprowadził dla naszych uczniów spotkanie informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Prowadzący nie tylko wprowadził młodzież w  arkana wiedzy o studiach wojskowych i cywilnych, ale także wskazywał na wartość patriotyzmu, który w trudnych okolicznościach bieżących wydarzeń na świecie jest  jednym z naszych największych obywatelskich zobowiązań.