Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2010

      15 grudnia 2010 r. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z terenu miasta Krakowa oraz powiatów: chrzanowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.
    Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Patryk Szklarz (klasa III c) oraz Kamil Pajdzik (klasa IIa).
   Dyplomy wręczył małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski, składając gratulacje uczniom oraz wyrazy uznania rodzicom, nauczycielom podkreślając pracę i zaangażowanie stypendystów, które pozwoliły im spełnić wysokie wymagania stawiane kandydatom do powyższych nagród.

Zobacz zdjęcia